Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

Друга вища освіта за 14 місяців

Розв’язання проблеми організації безпеки підприємств у нашій державі відповідно до сучасних вимог та міжнародних стандартів потребує не лише вирішення організаційно-правових питань на всіх рівнях, а й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими фахівцями з фінансово-економічної безпеки. В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, площину управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців певних знань з управління, економіки, права.

У Львівській філії інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК» з 1 жовтня 2012 року відповідно договору з Центром спецпідготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА» організовано заочно- дистанційне навчання слухачів за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою». Отримати другу освіту за два роки мають можливість громадяни України з базовою (рівень бакалавра або спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності). Протягом навчання слухачі програми отримують ґрунтовну підготовку з основ національної безпеки України, організації та управління фінансово-економічною безпекою.

Відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» випускники програми можуть займати такі посади: професіонал або фахівець з фінансово-економічної безпеки, професіонал з корпоративного управління, фахівець з організації майнової та особистої безпеки, керівник, директор, його заступника суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

ГРАФІК
навчального процесу студентів магістратури

Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки

за спеціальністю 8.18010014«Управління фінансово-економічною безпекою» дистанційної форми навчання
Набір 2022 р.

Курс

Семестр

Вид навчання

Початок

Закінчення

Тривалість тижнів

1

1

Теоретичне навчання 

28.11.2022

25.12.2022

4

1

1

Теоретичне навчання 

09.01.2023

26.02.2023

7

1

1

Екзаменаційна сесія

27.02.2023

12.02.2023

2

Канікули

26.12.2022

08.01.2023

2

1

2

Теоретичне навчання

13.03.2023

18.06.2023

14

1

2

Екзаменаційна сесія

19.06.2023

02.07.2023

2

Канікули

03.03.2023

27.08.2023

8

2

3

Теоретичне навчання

01.09.2023

08.10.2023

5

2

3

Екзаменаційна сесія

09.10.2023

22.10.2023

2

Практика

23.10.2023

31.12.2023

10

Канікули

01.01.2024

21.01.2024

3

Виконання дипломного проекту

22.01.2024

24.03.2024

9

Захист дипломного проекту 

25.03.2024

31.03.2024

1

 

Директор Навчально-наукового

Інституту менеджменту безпеки О. І. Захаров