Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ДВА РОКИ

Розв’язання проблеми організації безпеки підприємств у нашій державі відповідно до сучасних вимог та міжнародних стандартів потребує не лише вирішення організаційно-правових питань на всіх рівнях, а й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими фахівцями з фінансово-економічної безпеки. В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, площину управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців певних знань з управління, економіки, права.

У Львівській філії інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК» з 1 жовтня 2012 року відповідно договору з Центром спецпідготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА» організовано заочно- дистанційне навчання слухачів за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою». Отримати другу освіту за два роки мають можливість громадяни України з базовою (рівень бакалавра або спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності). Протягом навчання слухачі програми отримують ґрунтовну підготовку з основ національної безпеки України, організації та управління фінансово-економічною безпекою.

Відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» випускники програми можуть займати такі посади: професіонал або фахівець з фінансово-економічної безпеки, професіонал з корпоративного управління, фахівець з організації майнової та особистої безпеки, керівник, директор, його заступника суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

ГРАФІК
навчального процесу студентів магістратури Навчально-наукового

Інституту менеджменту безпеки за спеціальністю
8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»
заочної форми навчання у 2013-2015 році

Курс Семестр Вид навчання Початок Закінчення Тривалість
тижнів
1 1 Установча сесія 02.12.2013 08.12.2013 1
1 1 Теоретичне навчання у формі СРС 09.12.2013 16.03.2014 14
Канікули 17.03.2014 30.03.2014 2
1 2 Консультативно-екзаменаційнасесія 31.03.2014 13.04.2014 2
1 2 Теоретичне навчання у форміСРС 14.04.2014 29.06.2014 11
Канікули 30.06.2014 31.08.2014 9
2 3 Теоретичне навчання у форміСРС 01.09.2014 14.09.2014 2
3 Консультативно-екзаменаційна сесія 15.09.2014 28.09.2014 2
2 3 Теоретичне навчання у форміСРС 29.09.2014 21.12.2014 12
Канікули 22.12.2014 11.01.2015 3
2 4 Теоретичне навчання у формі СРС 12.01.2015 18.01.2015 1
2 4 Консультативно-екзаменаційна сесія 19.01.2015 01.02.2015 2
2 4 Теоретичне навчання у формі СРС 02.02.2015 17.05.2015 15
2 4 Консультативно-екзаменаційна сесія 18.05.2015 31.05.2015 2
Канікули 01.06.2015 26.07.2015 8
Практична підготовка щготовка 27.07.2015 20.09.2015 8
Виконання дипломного (роботи) 21.09.2015 15.11.2015 8
Захист дипломного проекту 16.11.2015 29.11.2015 2