Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

Нам довіряють:

Центр спецпідготовки ПП " ГАЛ - БЕЗПЕКА" надає освітні послуги згідно чинного законодавства України

 1. Державний стандарт професійно-технічної освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №75 від 31.01.2011р.
  (pto.uzhgorod.ua/bibl/inc_stat.php?id_doc=167)
 2. Державний стандарт професійно-технічної освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №76 від 31.01.2011р.
  (pto.uzhgorod.ua/bibl/inc_stat.php?id_doc=167)
 3. Закон України №1060-ХІІ від 23.05.1991р. “Про освіту” остання редакція зі змінами від 02.05.2011р.
  (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12)
 4. Закон України №1158-IV від 11.09.2003р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти” остання редакція від 01.04.2011р.
  (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1158-15)
 5. Закон України “Про охоронну діяльність”.
  (http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=12530)
 6. Закон України №1775-ІІІ від 01.06.2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” остання редакція від 07.08.2011р.
  (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14)
 7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України №505 від 01.12.2009р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян” остання редакція від 15.04.2011р.
  (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1248-09)
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України №102 від 15.04.1993р. “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” за редакцією від 30.06.2007р.
  (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0056-93)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України №455 від 20.12.1993р. “Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України” за редакцією від 26.04.2000р.
  (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0121-94)
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України №1204 від 06.12.2010р. “Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів”.
  (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0114-11)
 11. Постанова Кабінету Міністрів України №524 від 11.05.2011р. “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих закладів бюджетної сфері ”
  (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=524-2011-%EF)
 12. Закон України « Про банки і банківську діяльність»
  (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T087200.html)
 13. «Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України»
  (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=z0181-07&chk=4/UMfPEGznhh3Ha.ZibholX5HdlQcsFggkRbI1c)
 14. Наказ МВС України № 761 від 09.08.2013р. «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.»
  (http://allsecurity.kh.ua/normativnaya-baza/okhrannaya-deyatelnost/item/553.html)
 15. Наказ Міністерства соціальної політики України № 621 від 25.09.2013р. « Про внесення змін до кваліфікаційні характеристики професії «Охоронник»
  ( http://allsecurity.kh.ua/normativnaya-baza/okhrannaya-deyatelnost/item/541.html)
 16. Наказ Міністерства освіти і науки України № 387 від 02.04.2015 
  ( nakaz mon № 387.docx )