Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

Нам довіряють:

ПЕРШІ МАГІСТРИ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЇ У ЛЬВОВІ !

2019-04-05 09:20

12 квітня 2019 року  у м. Києві в Університеті економіки та права « КРОК » відбулася перший випуск магістрів з професії « Управління приватною детективною діяльністю » серед яких отримали диплом міжнародного зразка генеральний директор групи компаній « ГАЛ-БЕЗПЕКА» Сергій Лєбєдєв та керівник Центру підготовки приватних детективів Наталія Лєбєдєва.

В умовах подальшої розбудови правової, демократичної української держави нагальною є проблема забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина щодо захисту її законних прав та інтересів. Світовий досвід розвинутих країн, зокрема США, Німеччини, Франції, Великобританії та інших, свідчить про те, що успішно вирішити це можливо тільки за умови партнерства влади, бізнесу та громадянського суспільства у галузі безпеки. У цьому контексті актуальним є питання не тільки розвитку та зміцнення правоохоронних органів держави, але і впровадження в Україні, як і у всіх розвинутих демократичних країнах світу, приватної детективної діяльності.

У національному класифікаторі України ДК 003 : 2010 « Класифікатор професій» є професія «Приватний детектив 2429». З метою формування високопрофесійного кадрового складу приватних детективів в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2017 році розпочинається підготовка магістрів за освітньою програмою «Управління приватною детективною діяльністю».

Основні дисципліни

 • Теорія управління безпекою соціальних систем

 • Методика викладання безпекознавчих дисциплін

 • Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки

 • Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства

 • Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві

 • Інноваційний менеджмент в системі економічної безпеки

 • Сучасні методи забезпечення надійності персоналу

 • Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця

 • Форми та методи здійснення приватної детективної діяльності

 • Використання відкритих інформаційних джерел при здійснені приватної детективної діяльності

 • Механізм забезпечення взаємодії суб'єктів приватної детективної діяльності з правоохоронними органами

 • Правові засади здійснення приватної детективної діяльності в Україні

 • Інформаційні технології у приватної детективної діяльності

Магістри освітньої програми «Управління приватною детективною діяльністю» можуть займати посади:

 • приватного детектива;

 • керівника об’єднання приватних детективів;

 • керівника підприємства з надання детективних (розшукових) послуг;

 • керівника служби безпеки (департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки) підприємства, банку, фірми, корпорацій, фінансово-промислової групи;

 • керівника інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства;

 • директора охоронного підприємства;

 • провідного спеціаліста служби безпеки;

 • викладача вищого навчального закладу.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері безпеки, зокрема з приватної детективної діяльності.


Назад