Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

ПІДГОТОВКА ІНКАСАТОРІВ

У центрі спецпідготовки приватного підприємства « ГАЛ –БЕЗПЕКА» здійснюється професійно-спеціальне навчання за програмами курсової і індивідуальної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу підрозділів інкасації державних та недержавних охоронних підприємств у відповідності з Державним стандартом професійно-технічної освіти . Згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність" організацію інкасації грошей та перевезення цінностей покладено на Національний банк України.

Відповідно гл.2 «Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України» передбачена обов’язкова професійна підготовка працівників підрозділів інкасації у ліцензованих навчальних закладах. Одними з основних методів підготовки персоналу інкасації є виробниче навчання та практика при виконанні реальних завдань з проведенням інкасації коштів, дорогоцінних металів та цінних паперів у складі екіпажів підрозділів інкасації

При розробці програми підготовки за професією 4212« інкасатор» та «інкасатор-водій» основний акцент робився на оволодіння практичними навичками поведінки в екстремальних ситуаціях, захисту, самозахисту з використанням зброї чи без неї для підвищення надійності та професійної майстерності інкасаторів та водіїв-інкасаторів відповідно вимог Національним банком України.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 4212 «Інкасатор»
Загальний фонд навчального часу 240 годин

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
1. Загальнопрофесійна підготовка 12  
1.1 Основи правових знань 8  
1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 4  
2. Професійно-теоретична підготовка 74  
2.1 Діяльність підрозділів Служби інкасації 10
2.2 Організація охорони коштів 16 8
2.3 Технічні засоби охорони 16 4
2.4 Психологія ділового спілкування. Кримінальна психологія 12
2.5 Охорона праці та навколищнього середовища 20
3. Професійно-практична підготовка 146  
3.1 Виробниче навчання 66  
3.2 Виробнича практика 80  
4. Консультації 4  
5. Державна кваліфікаційна атестація 8  
6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4): 240 12

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: 4212 «Інкасатор-водій автотранспортних засобів»
Загальний фонд навчального часу 240 годин

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
1. Загальнопрофесійна підготовка 12  
1.1 Основи правових знань 8  
1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 4  
2. Професійно-теоретична підготовка 74 24
2.1 Організація охорони коштів 16 4
2.2 Експлуатація спеціалізованого автотранспортного засобу 12 2
2.3 Технічні засоби охорони 16 4
2.4 Психологія ділового спілкування. Кримінальна психологія 10
2.5 Охорона праці та навколищнього середовища 20
3. Професійно-практична підготовка 146  
3.1 Виробниче навчання 66  
3.2 Виробнича практика 80  
4. Консультації 4  
5. Державна кваліфікаційна атестація 8  
6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4): 240 10