Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

ПІДГОТОВКА СПІВПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

В Україні Служба судової охорони почала свою діяльність на підставі рішення Вищої ради правосуддя № 1051/0/15-19 від 4 квітня 2019 року « Про затвердження Положення про Службу судової охорони. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" були внесені зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими унормована діяльність Служби судової охорони, її статус, повноваження, порядок проходження служби, питання соціального захисту співробітників.

Статтею 160 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" стало передбачено, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

Відповідно до статті 161 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.

Центр спецпідготовки « ГАЛ – БЕЗПЕКА» одним з перших  навчальних закладів в Україні розробив сучасну програму первинної професійної підготовки співпрацівників Служби судової охорони з отриманням свідоцтва державного зразка з додатком за професією 5169 «Охоронник» третього  розряду. 60 випускників Центру спецпідготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА»  вже в 2019 році почали надійно охороняти всі суди у Львівській області.

Під час проведення занять фахівці Центру намагаються більше приділяти уваги практичним завданням з питань надійної охорони судових установ, забезпечення громадського порядку під час судових процесів, запобігання провокацій і терористичних актів в приміщеннях судів та професійного захисту і безпеки учасників судового процесу.