Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

Спеціальний курс: «Підготовка персоналу охорони та безпеки банківських установ.»

Охорона банків організується відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів, які регламентують порядок, організацію охорони та обладнання банківських установ. Основними документами з охорони банків є: Закон України “Про банки і банківську діяльність”, Інструкція з організації охорони установ банків України № 548 від 25 грудня 1998 р. та наказом МВС України № 963 від 25 грудня 1998 р.

Метою впровадження охорони в установах банків є забезпечення захисту клієнтів, співробітників, відвідувачів, цінностей та майна банків від протиправних посягань у межах цих установ. В основу розроблення системи охорони банку та організації її функціонування покладено принцип створення послідовних рубежів безпеки, на яких загрози мають бути своєчасно виявлені, а їх поширенню протистоятимуть надійні перешкоди

Тематика спеціального курсу:

  1. Правові засади забезпечення безпеки банківської діяльності та охорони банківських установ.
  2. Системи охорони банку та організації її функціонування.
  3. Фактори вибіру форм, методів і засобів банківської охорони.
  4. Режими та види охорони банківських установ.
  5. Основні принципи банківської охорони.
  6. Порядок взяття банківського об’єкта під охорону.
  7. Технічна охорона банківських установ.
  8. Дії персоналу охорони банківських установ в екстремальних ситуаціях.
  9. Дії персоналу охорони банківських установ у випадку пожежі.
  10. Виконання працівниками охорони зобов’язання про службову та комерційну таємницю.

Назад