Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ПРИВАТНИХ ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ

У Центрі спецпідготовки приватного підприємства « ГАЛ –БЕЗПЕКА» здійснюється професійно-спеціальне навчання за програмами курсової і індивідуальної підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу недержавних охоронних підприємств у відповідності з Державним стандартом професійно-технічної освіти та кваліфікаційних вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

Директорам,заступникам директорів,начальникам служби внутрішньої безпеки приватних охоронних підприємств пропонується курс індивідуальної підготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням специфіки регіону та завдань приватного охоронного підприємства , забезпечення безпеки банківських установ.

Правильно підібраний курс дозволяє дати керівникам охоронних підприємств та начальникам служб внутрішньої безпеки отримати потрібний рівень професійної теоретичної та практичної підготовки. А після закінчення навчання і при наявності позитивних оцінок за результатами комплексного кваліфікаційного іспиту, отримати відповідний сертифікат Центру спецпідготовки.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ПРИВАТНИХ ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ.

files/sertificates/foto 1.jpeg

Розділ I. Правові засади діяльності керівника приватного охоронного підприємства.

Тема 1. Нормативно-правове регулювання діяльності приватних охоронних підприємств.

1.1. Основи нормативно-правового регулювання діяльності приватних охоронних підприємств.
1.2. Правовий статус керівника приватного охоронного підприємства. Вимоги до керівника приватного охоронного підприємства. Права і обов'язки керівника приватного охоронного підприємств, форми їх реалізації.
1.3. Порядок відкриття приватного охоронного підприємства, отримання та продовження ліцензії. Ліцензійні вимоги і умови здійснення приватної охоронної діяльності. Порядок здійснення ліцензійного контролю. Призупинення дії ліцензії та анулювання ліцензій. Порядок оскарження рішень щодо призупинення дії ліцензії та його анулювання.
1.4. Обмеження в діяльності приватних охоронних організацій. Грубі порушення здійснення приватної охоронної діяльності.

Тема 2. Види приватної охоронної діяльності.

2.1. Передбачені законом види охоронних послуг. Додаткові вимоги до здійснення різних видів охоронних
2.2. Право на використання зброї та спеціальних засобів залежно від виду охоронних послуг.

Тема 3. Правові засади здійснення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на об'єктах приватної охорони.

3.1. Правові засади здійснення пропускного режиму на об'єктах приватної охорони.
3.2. Правові засади здійснення внутрішньооб'єктового режиму на об'єктах приватної охорони.

Тема 4. Правові основи організації діяльності персоналу охорони.

4.1. Правовий статус приватного охоронника. Особливості діяльності охоронників 4-го, 5-го і 6-го
4.2. Обмеження в діяльності приватних охоронних підприємств. Заборона на здійснення охоронних функцій окремими
4.3. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації приватних охоронників та охоронців. Кваліфікаційні вимоги до охоронців та охоронників. Порядок проходження професійно-спеціального навчання за програмами курсової і індивідуальної підготовки та підвищення кваліфікації персоналом
4.4. Проходження періодичних перевірок на придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї та спеціальних
4.5. Організація професійної підготовки у приватних охоронних підприємствах.

Тема 5. Правове регулювання дій персоналу охорони при застосуванні примусових заходів.

5.1. Правові основи затримання осіб, які вчинили протиправне посягання на охороняється майно. Негайна передача затриманих до органів внутрішніх справ
5.2. Правові засади застосування зброї та спеціальних засобів, дозволених для використання у приватної охоронної діяльності.

Тема 6. Державний контроль та нагляд за приватною охоронною діяльністю.

6.1. Дії співробітників приватних охоронних організацій при здійсненні ліцензійного контролю та контролю за обігом спецзасобів в приватної охоронної діяльності.
6.2. Дії співробітників приватних охоронних організацій при проведенні контрольних та наглядових заходів на об'єктах, що охороняються.

Розділ II. Основи управління (менеджмент) у приватному охоронному підприємстві.

Тема 1. Основи управління у приватному охоронному підприємстві.

1.1. Структура, управління та ресурси приватного охоронного підприємства.
1.2. Управлінський облік приватному охоронному підприємстві.

Тема 2. Розвиток приватного охоронного підприємства.

2.1. Етапи розвитку приватної охоронної структури.
2.2. Особливості розвитку підприємств на ринку охоронних послуг.

Тема 3. Управління персоналом охоронного підприємства.

3.1. Система роботи з персоналом охорони.
3.2. Підбір, адаптація і рух персоналу охорони.
3.3. Навчання та атестація персоналу охорони.
3.4. Системи мотивації співробітників приватного охоронного підприємства.
3.5. Розвиток корпоративної культури та формування лояльності співробітників.

Тема 4. Основи маркетингу ринку охоронних послуг

4.1. Аналіз поточного стану та перспектив ринку недержавних послуг безпеки та охорони;
4.2. Основи маркетингу охоронних послуг;
4.3. Організаційні моделі охоронного підприємства.
4.4. Організація продажу охоронних послуг.

Тема 5. Фінансове управління охоронною організацією.

5.1. Технології фінансового управління.
5.2. Формування ціни на охоронні послуги;
5.3. Формування доходів приватного охоронного підприємства.

Розділ III. Діяльність керівника з організації надання охоронних послуг

Тема 1. Оподаткування та бухгалтерський облік у приватному охоронному підприємстві.

1.1. Особливості оподаткування та бухгалтерського обліку у приватному охоронному підприємстві.
1.2. Контроль ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Тема 2. Оборот зброї та спеціальних засобів у приватному охоронному підприємстві.

2.1. Організація обороту зброї і спеціальних засобів у приватному охоронному підприємстві.
2.2. Ведення обліково-контрольної документації у галузі озброєнь і спеціальних засобів.
2.3. Підстави для видачі озброєнь і спеціальних засобів на пости (маршрути).

Тема 3. Організація відряджень співробітників у приватному охоронному підприємстві.

3.1. Оформлення та особливості здійснення відряджень співробітників охорони, в тому числі з озброєннями і спеціальними засобами.
3.2. Особливості відряджень у залежності від видів використовуваного транспорту.

Тема 4. Охорона об'єктів та майна, а також забезпечення внутрішньооб'єктового та пропускного режимів на об'єктах, які мають особливо важливе значення для забезпечення життєдіяльності та безпеки держави і населення.

4.1. Особливості охорони об'єктів соціальної сфери, життєдіяльності та життєзабезпечення населення.
4.2. Участь приватних охоронних підприємств у забезпеченні антитерористичної захищеності об'єктів, що охороняються.

Тема 5. Організація охорони об'єктів.

5.1. Комплексне обстеження і прийом об'єктів під охорону.
5.2.Оформленіе договорів на надання приватних охоронних послуг (особливості оформлення договорів; документи, що підтверджують законність володіння (користування) майном; вимоги цивільного законодавства до структури та змісту договорів, що укладаються).
5.3. Підготовка інструкцій з охорони об'єктів.
5.4. Профілактика порушень у приватної охоронної діяльності.
5.5. Особливості керівництва діяльністю персоналу охорони.

Розділ IV. Трудові відносини та охорона праці у приватному охоронному підприємстві.

Тема 1. Нормативне регулювання трудових відносин.

1.1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регламентують трудові відносини і встановлюють норми з охорони праці.
1.2. Локальні нормативні акти і нормативні угоди, що застосовуються в діяльності приватних охоронних підприємств.
1.3. Відповідальність за порушення норм трудового законодавства.

Тема 2. Основи соціального та правового захисту працівників приватного охоронного підприємства.

2.1. Соціальний і правовий захист персоналу охорони, обов'язки підприємств-роботодавців щодо її забезпечення.
2.2. Умови трудового договору. Забезпечення інтересів працівників і роботодавця при укладанні трудових договорів і в процесі діяльності приватного охоронного підприємства.
2.3. Порядок вирішення трудових спорів.

Тема 3. Основи охорони праці у приватному охоронному підприємстві.

3.1. Оформлення документації з охорони праці.
3.2. Порядок проведення інструктажів з охорони праці.
3.3. Організація навчання з охорони праці.
3.4. Організація попередніх та періодичних медичних оглядів.

Тема 4. Робота з джерелами підвищеної небезпеки у приватному охоронному підприємстві.

4.1. Організація роботи з джерелами підвищеної небезпеки (озброєння, спеціальні засоби, автотранспорт).
4.2. Організація роботи з застосуванням комп'ютерної та розмножувальної техніки.

Тема 5. Умови праці у приватному охоронному підприємстві.

5.1. Режим робочого часу.
5.2. Залучення до понаднормової роботи, до роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні, робота з ненормованим робочим днем.
5.3. Оплата праці у приватному охоронному підприємстві.
5.4. Атестація робочих місць.

Тема 6. Нещасні випадки на виробництві у приватному охоронному підприємстві.

6.1. Види нещасних випадків на виробництві у приватному охоронному підприємстві.
6.2. Порядок оформлення та розслідування нещасних випадків у приватному охоронному підприємстві.

Розділ V. Організація охоронних послуг із застосуванням технічних засобів

Тема 1. Технічні засоби, що використовуються в приватної охоронної діяльності.

1.1. Види технічних засобів, що використовуються в приватної охоронної діяльності.
1.2. Основні функції технічних засобів, що використовуються в приватної охоронної діяльності.

Тема 2. Засоби зв'язку, які використовуються в приватної охоронної діяльності.

2.1. Засоби зв'язку та їх основні характеристики.
2.2. Порядок реєстрації та використання засобів зв'язку.

Тема 3. Основні технічні засоби, що застосовуються на об'єктах.

3.1. Засоби технічної укріпленності об'єкта.
3.2. Технічні засоби моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів.
3.3. Системи охоронної та охоронно-пожежної сигналізації.
3.4. Системи охоронні телевізійні.
3.5. Засоби пожежогасіння.

Тема 4. Комп'ютерна техніка в діяльності приватних охоронних організацій.

4.1. Комп'ютерна техніка та програмні продукти в діяльності охоронних організацій.
4.2. Системи комп'ютерного (програмного) управління технічними засобами охорони.

Тема 5. Системи управління технічними засобами охорони.

5.1. Класифікація систем управління технічними засобами охорони.
5.2. Системи контролю та управління доступом.

Розділ VI. Взаємодії приватних охоронних підприємств з правоохоронними органами.

Тема 1. Правові основи взаємодії приватних охоронних підприємств з правоохоронними органами.

1.1. Нормативно-правові акти, що встановлюють порядок взаємодії.
1.2. Права та обов'язки працівників приватних охоронних підприємств, громадських формувань з охорони громадського порядку при здійсненні взаємодій з правоохоронними органами.

Тема 2. Документальне закріплення питань співпраці приватних охоронних підприємств, громадських формувань з охорони громадського порядку при здійсненні взаємодій з правоохоронними органами.

2.1. Договор (угода) про взаємодію та координацію.
2.2. Чинне законодавство і функціональна діяльність приватних охоронних підприємств, громадських формувань з охорони громадського порядку при здійсненні взаємодій з правоохоронними органами.

Тема 3. Форми взаємодії в рамках забезпечення правоохоронної складової діяльності приватної охорони.

3.1. Надання інформації про розшукуваних злочинців та транспорту.
3.2. Оперативне реагування на повідомлення про правопорушення та злочини на об'єктах охорони.
3.3. Спільне патрулювання і робота на об'єктах, у тому числі з нарядами правоохоронних органів.
3.4. Забезпечення технікою та зв'язком.

Тема 4. Форми взаємодій при вирішенні оперативно-службових завдань, що стоять перед правоохоронними органами.

4.1. Залучення співробітників охорони до забезпечення безпеки масових заходів, спільні дії в умовах терористичної загрози і при надзвичайних ситуаціях.
4.2. Оформлення співробітників охоронних організацій членами громадських формувань з охорони громадського порядку.
4.3. Організація спільних навчальних занять з персоналом охорони та співпрацівниками правоохоронних органів, працевлаштування до приватних охоронних підприємств колишніх працівників правоохоронних органів, інші форми взаємодій.

Тема 5. Координаційні та консультативні ради по взаємодії з регіональними структурами МВС України.

5.1. Мета і завдання координаційних і консультативних рад при МВС України.
5.2. Структура і завдання Української Федерації працівників безпеки.

Розділ VIІ. Захист охоронного бізнесу від перевірок і протиправних дій контролюючих та правоохоронних органів.

Тема 1. Найчастіші варіанти перевірок приватних охоронних підприємств.

1.1. Перевірки органів прокуратури. Закон № 2258 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Відмінність перевірок від нагляду. Проведення перевірок органами прокуратури. Оформлення результатів перевірок. Звернення як особливі функції прокуратури. Можливості недопущення працівників прокуратури на підприємство. Невиконання їх вимог на законних підставах.
1.2. Перевірки АМКУ, захист прав споживачів, охорона праці.
1.3. Проведення перевірок органами ДКРС. Перевірки КРУ. Повноваження перевіряючих.
1.4. Особливості проведення перевірок ДСБЕЗ і ВБОЗ. Повноваження їх співробітників.
1.5. Перевірки СБУ. Право представників СБУ на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності. Право на отримання відповідної інформації та документів по проведеним господарським операціям.
1.6. Перевірки легальності програмного забезпечення - правильне протидію.

Тема 2. Дії керівництва приватного охоронного підприємства під час перевірок контролюючими органами.

2.1. Відповідальність посадових осіб підприємства (установи) - адміністративна, кримінальна, матеріальна, цивільно-правова та інша. Практика правової допомоги. Відповідальність директора, головного бухгалтера.
2.2. Тактика захисту при незаконному затриманні посадових осіб та працівників підприємства. Поведінка на допиті (опитуванні) в правоохоронних, контролюючих органах. Порушення порядку ведення слідчих дій: огляду, обшуку, виїмки документів. Використання цих порушень для захисту.
2.3. Методики підготовки співробітників до ефективної зустрічі перевіряючих. Типові помилки персоналу та посадових осіб при проведенні перевірок.
2.4. Порядок затримання фізичних осіб: обмеження свободи як порушення конституційних прав. Процесуальні строки затримання, документальне оформлення. Місце утримання затриманого. Фактори ризику. Практичний алгоритм поведінки.
2.5. Мінімізація негативних наслідків будь-яких контактів з контролюючими та правоохоронними органами.

Тема 3. Дії керівництва приватного охоронного підприємства під час перевірки органами ДПАУ

3.1. Закон України 877-V. Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності ". Права та обов'язки посадових осіб органів державного контролю. Якими нормативними актами регулюються права кожного з перевіряючих. Межі їх прав і компетенції. Відповідальність за недотримання норм Закону. Протиправна діяльність. На кого поширюється Закон України 877-V.
3.2. Проведення перевірок органами ДПАУ. Порядок, терміни проведення. Види перевірок ДПА. Планові виїзні перевірки: проведення. Позапланові перевірки: підстави. перевірки. Фактичні перевірки. Документальні перевірки: вимоги. Зустрічні перевірки. Умови допуску. Документи (оригінали, копії) які можуть вимагати, при перевірці працівники ДПА. Підготовка співробітників до ефективної зустрічі перевіряючих. Правильна організація документообігу та зберігання документів з метою недопущення ускладнення в роботі під час перевірок.
3.3. Оформлення результатів (акт, довідка). Відмова від отримання, підписання. Наслідки. Заперечення до акта. Податкове повідомлення - рішення. Процедура адміністративного оскарження. Судове оскарження.
3.4. Права, обов'язки працівників ДПІ: поради практика. Запит ДПІ на надання інформації і документів. Відповідальність за неподання. Можливі ризики. Порядок вилучення документів, копій документів. Вимога проведення інвентаризації - як протистояти. Контрольна закупка.
3.5. Правові способи захисту при перевірках податкової міліції. Право на перевірку фінансово-господарської діяльності. Право на обшук і виїмку документів. Відповідальність за створення перешкод у ході перевірки. Участь у перевірках податкової міліції: п.24 ст.11 Закону «Про міліцію» - надійний захист.
3.5. Нове в ПДВ-перевірках. Взаємовідносини з сумнівними контрагентами(наказ ДПАУ від 18 квітня 2008 року N 266). Аналіз тенденцій у судовій практиці - ПДВ і ВВ при взаємовідносинах з податковими ямами.
3.6. Тенденції в податковому адмініструванні 2010-2011р. Розбіжності з даними контрагентів. Анулювання свідоцтва платника ПДВ - ризики, наслідки, перспективи оскарження. Відмова органів ДПС у прийнятті декларації. Проблема отримання свідоцтва платника ПДВ, шляхи вирішення. Проблеми взаємин з СПД ФО на єдиному податку.