Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

Друга вища освіта за 14 місяців

Розв’язання проблеми організації безпеки підприємств у нашій державі відповідно до сучасних вимог та міжнародних стандартів потребує не лише вирішення організаційно-правових питань на всіх рівнях, а й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими фахівцями з фінансово-економічної безпеки. В умовах сьогодення організація безпеки підприємств охоплює, перш за все, площину управлінських, фінансово-економічних, правових відносин та інтересів і вимагає від фахівців певних знань з управління, економіки, права.

У Львівській філії інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК» з 1 жовтня 2012 року відповідно договору з Центром спецпідготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА» організовано заочно- дистанційне навчання слухачів за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою». Отримати другу освіту за два роки мають можливість громадяни України з базовою (рівень бакалавра або спеціаліста, магістра чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності). Протягом навчання слухачі програми отримують ґрунтовну підготовку з основ національної безпеки України, організації та управління фінансово-економічною безпекою.

Відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» випускники програми можуть займати такі посади: професіонал або фахівець з фінансово-економічної безпеки, професіонал з корпоративного управління, фахівець з організації майнової та особистої безпеки, керівник, директор, його заступника суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

ГРАФІК
Навчального процесу студентів магістратури Навчально-наукового Інституту

менеджменту безпеки за спеціальністю 8.18010014«Управління фінансово-економічною безпекою» дистанційної форми навчання
Набір 2018 р.

Курс

Семестр

Вид навчання

Початок

Закінчення

Тривалість тижнів

1

1

Теоретичне навчання у формі СРС

03.12.2018

23.12.2018

3

Канікули

24.12.2018

13.01.2019

2

1

2

Теоретичне навчання у формі СРС

14.01.2019

10.03.2019

11

1

2

Консультативно-екзаменаційна сесія

11.03.2019

24.03.2019

2

1

2

Теоретичне навчання у формі СРС

25.03.2019

16.06.2019

11

1

3

Консультативно-екзаменаційна сесія

17.06.2019

30.06.2019

2

Канікули

01.07.2019

22.09.2019

12

2

3

Теоретичне навчання у формі СРС

23.09.2019

10.11.2019

7

2

3

Консультативно-екзаменаційна сесія

11.11.2019

24.11.2019

2

Практична підготовка

25.11.2019

22.12.2019

8

Канікули

23.12.2019

12.01.2020

3

Практична підготовка

13.01.2020

09.02.2020

8

Виконання дипломного проекту (роботи)

10.02.2020

12.04.2020

9

Захист дипломного проекту (роботи)

13.04.2020

19.04.2020

1

 

Директор Навчально-наукового

Інституту менеджменту безпеки О. І. Захаров